Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1614Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(art. 50 pkt 1c)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-10-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót