Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 178Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(art. 4 ust.2 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-01-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót