Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb wystawiania recept, o których mowa w ust. 1 i 2,

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 814Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(art. 15a ust.8 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-09-11
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót