Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 676Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
(art. 201 §4 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-01-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót