Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję,

obrót albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych

lub prekursorów kategorii 1

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1939Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(art. 35 ust.7 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót