Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 900Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(art. 46f pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót