Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 471Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
(art. 4 ust.8 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót