Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwu społecznemu jedno-

razowo środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1d

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 475Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(art. 46 ust.6a pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Rodziny i Polityki Społecznej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-04-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót