Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór jednolitego blankietu dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 14, wraz z wykazem minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem tych dokumentów

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1006Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
(art. 10)
Organ zobligowanyMinister Sprawiedliwości
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-01-12
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót