Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy sposób nadawania kodów, o których mowa w pkt 1

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 799Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(art. 105 ust.5 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2012-07-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót