Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 399 | Wyświetlana strona 1 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
1SK 14/18
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1349
Data ogłoszenia:2019-07-19
Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
2SK 62/13
Data wydania:2015-05-12
Dz.U. 2015 r. poz. 703
Data ogłoszenia:2015-05-21
Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego; surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy.niezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
3K 36/13
Data wydania:2014-07-21
Dz.U. 2014 r. poz. 1002
Data ogłoszenia:2014-07-30
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzieniezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
4U 8/14
Data wydania:2015-04-21
Dz.U. 2015 r. poz. 602
Data ogłoszenia:2015-05-04
Postanowienia regulaminu organizacyjno-porządkowego dla zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających; zasady wydawania rozporządzenianiezgodnyMinister Zdrowia
Wykonane
5K 27/15
Data wydania:2017-10-18
Dz.U. 2017 r. poz. 1954
Data ogłoszenia:2017-10-20
Postępowanie egzekucyjne w administracji; egzekucja z nieruchomościniezgodny
Niewykonane
6K 25/13
Data wydania:2014-07-22
Dz.U. 2014 r. poz. 1000
Data ogłoszenia:2014-07-29
Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych dawców szpikuniezgodnyMinister Zdrowia
Niewykonane
7SK 19/14
Data wydania:2015-10-06
Dz.U. 2015 r. poz. 1616
Data ogłoszenia:2015-10-15
Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznejniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
8K 6/06
Data wydania:2006-04-19
Dz.U. 2006 r. Nr 75 poz. 529
Data ogłoszenia:2006-05-04
Aplikacje adwokackieniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
9K 6/21
Data wydania:2021-11-24
Dz.U. 2021 r. poz. 2161
Data ogłoszenia:2021-11-24
Art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny niezgodnyMinister Spraw Zagranicznych
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
10SK 25/07
Data wydania:2008-05-26
Dz.U. 2008 r. Nr 96 poz. 620
Data ogłoszenia:2008-06-05
Brak granic czasowych umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw.niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
11SK 53/20
Data wydania:2022-04-21
Dz.U. 2022 r. poz. 958
Data ogłoszenia:2022-05-06
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
12SK 57/06
Data wydania:2008-05-27
Dz.U. 2008 r. Nr 96 poz. 621
Data ogłoszenia:2008-06-05
Brak możliwości odwołania się do Sądu Najwyższego od niektórych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
13SK 38/09
Data wydania:2010-06-02
Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 724
Data ogłoszenia:2010-06-22
Brak możliwości odwołania się od decyzji sądu w kwestii wniosku o wyłączenie sędziów w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjnaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
14P 28/09
Data wydania:2010-06-29
Dz.U. 2010 r. Nr 133 poz. 898
Data ogłoszenia:2010-07-22
Brak możliwości wniesienia odwołania do sądu przez lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski II instancji.niezgodnyMinister Zdrowia
Wykonane
15SK 5/16
Data wydania:2018-10-03
Dz.U. 2018 r. poz. 1937
Data ogłoszenia:2018-10-09
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o pozbawieniu statusu strony procesowejniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
16SK 21/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 861
Data ogłoszenia:2019-05-10
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntuniezgodnyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
17P 9/18
Data wydania:2019-11-26
Dz.U. 2019 r. poz. 2355
Data ogłoszenia:2019-12-04
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
18P 1/18
Data wydania:2019-10-30
Dz.U. 2019 r. poz. 2196
Data ogłoszenia:2019-11-13
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE niezgodny
  • Minister Sprawiedliwości
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
19SK 3/12
Data wydania:2012-11-20
Dz.U. 2012 r. poz. 1327
Data ogłoszenia:2012-11-28
Brak określenia maksymalnego okresu trwania aresztowania tymczasowego w postępowaniu karnymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
20SK 10/09
Data wydania:2010-02-09
Dz.U. 2010 r. Nr 24 poz. 125
Data ogłoszenia:2010-02-15
Brak prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancjiniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych