Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2004-05-05
P 2/03

SygnaturaP 2/03
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2004-05-05
TytułKonstytucyjność niektórych przepisów prawa prasowego - publikowanie sprostowań prasowych
PublikatorDz.U. 2004 r. Nr 111 poz. 1181
Data ogłoszenia sentencji2004-05-14
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 46 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.24, z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie definiując pojęcia sprostowania i odpowiedzi zakazuje pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji przez to, że nie zachowuje wymaganej precyzji określenia znamion czynu zagrożonego karą.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Z dniem wejścia w życie orzeczenia tj. z dniem 14 maja 2004 r., uraciła moc norma wynikająca z art. 46 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, zakazująca pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane, w zakresie, w jakim nie definiuje pojęcia sprostowania i odpowiedzi. 

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa senacka.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót