Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 411 | Wyświetlana strona 2 z 21
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
21SK 68/19
Data wydania:2022-06-07
Dz.U. 2022 r. poz. 1268
Data ogłoszenia:2022-06-15
Wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
22SK 53/20
Data wydania:2022-04-21
Dz.U. 2022 r. poz. 958
Data ogłoszenia:2022-05-06
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
23K 7/21
Data wydania:2022-03-10
Dz.U. 2022 r. poz. 643
Data ogłoszenia:2022-03-21
Dokonywanie, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz, przez sądy krajowe lub międzynarodowe oceny zgodności z Konstytucją i EKPCz, ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa niezgodnyMinister Spraw Zagranicznych
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
24P 10/19
Data wydania:2022-02-23
Dz.U. 2022 r. poz. 480
Data ogłoszenia:2022-02-28
Wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności dotyczących jego powołania; obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym; rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy o statusie sędziego niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
25Kp 2/19
Data wydania:2021-11-25
M.P 2021 r. poz. 1110
Data ogłoszenia:2021-12-02
Rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia niezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
26K 6/21
Data wydania:2021-11-24
Dz.U. 2021 r. poz. 2161
Data ogłoszenia:2021-11-24
Art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny niezgodnyMinister Spraw Zagranicznych
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
27SK 37/19
Data wydania:2021-06-30
Dz.U. 2021 r. poz. 1228
Data ogłoszenia:2021-06-30
Nieujęcie przez ustawodawcę w u.g.n. zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na podstawie „specustawy drogowej”, a także nieuregulowanie instytucji zwrotu nieruchomości w „specustawie drogowej”niezgodnyMinister Infrastruktury
Niewykonane
28SK 19/15
Data wydania:2021-05-12
Dz.U. 2021 r. poz. 914
Data ogłoszenia:2021-05-12
Prawo geologiczne i górnicze – strony postępowania koncesyjnego niezgodnyMinister Środowiska
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
29K 20/20
Data wydania:2021-04-15
Dz.U. 2021 r. poz. 696
Data ogłoszenia:2021-04-15
Pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcyniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
30SK 9/17
Data wydania:2020-12-02
Dz.U. 2020 r. poz. 2186
Data ogłoszenia:2020-12-08
Koszty sądowe w sprawach cywilnychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
31P 6/19
Data wydania:2020-12-01
Dz.U. 2020 r. poz. 2184
Data ogłoszenia:2020-12-08
Wydanie postanowienia o pobraniu opłaty komorniczej od strony postępowania w postępowaniu egzekucyjnymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
32K 46/15
Data wydania:2020-08-19
Dz.U. 2020 r. poz. 1458
Data ogłoszenia:2020-08-26
Zasady orzekania środków zabezpieczającychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
33K 4/19
Data wydania:2020-07-22
Dz.U. 2020 r. poz. 1336
Wejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe)niezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
34Kp 1/19
Data wydania:2020-07-14
M.P 2020 r. poz. 647
Data ogłoszenia:2020-07-21
Nowelizacja kodeksu karnego - postępowanie legislacyjne, dopuszczalny zakres poprawek senackichniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
35K 3/19
Data wydania:2020-06-10
Dz.U. 2020 r. poz. 1055
Data ogłoszenia:2020-06-18
Spółdzielnie mieszkanioweniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
36P 13/19
Data wydania:2020-06-02
Dz.U. 2020 r. poz. 1017
Data ogłoszenia:2020-06-09
wniosek o wyłączenie sędziego z powodu wadliwości powołania sędziego przez PrezydentaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
37P 19/16
Data wydania:2020-04-29
Dz.U. 2020 r. poz. 807
Data ogłoszenia:2020-05-06
Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (pozbawienie stron prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych)niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
38SK 66/19
Data wydania:2020-04-23
Dz.U. 2020 r. poz. 769
Data ogłoszenia:2020-04-28
Ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzęduniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
39U 2/20
Data wydania:2020-04-20
M.P 2020 r. poz. 376
Data ogłoszenia:2020-04-21
Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/2niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
40P 22/19
Data wydania:2020-03-04
Dz.U. 2020 r. poz. 413
Data ogłoszenia:2020-03-12
Wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych