Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 383 | Wyświetlana strona 2 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
21K 16/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1238
Data ogłoszenia:2019-07-04
Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
22K 8/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1255
Data ogłoszenia:2019-07-08
Kodeks postępowania karnegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
23SK 2/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1257
Data ogłoszenia:2019-07-08
Ustawowe wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób uprawnionych do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawnąniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
24P 20/17
Data wydania:2019-06-11
Dz.U. 2019 r. poz. 1135
Data ogłoszenia:2019-06-18
Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolnościniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
25SK 22/16
Data wydania:2019-05-22
Dz.U. 2019 r. poz. 1009
Data ogłoszenia:2019-05-30
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznejniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
26K 45/16
Data wydania:2019-05-08
Dz.U. 2019 r. poz. 897
Data ogłoszenia:2019-05-14
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckichniezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
27K 14/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 858
Data ogłoszenia:2019-05-09
Kara łącznaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
28SK 21/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 861
Data ogłoszenia:2019-05-10
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntuniezgodnyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
29SK 13/16
Data wydania:2019-04-03
Dz.U. 2019 r. poz. 674
Data ogłoszenia:2019-04-10
Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dzieckaniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
30K 12/18
Data wydania:2019-03-25
Dz.U. 2019 r. poz. 609
Data ogłoszenia:2019-04-01
Odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
31K 18/17
Data wydania:2019-03-06
Dz.U. 2019 r. poz. 525
Data ogłoszenia:2019-03-20
Dochody jednostek samorządu terytorialnegoniezgodnyMinister Finansów
Wykonane
32P 20/16
Data wydania:2019-03-06
Dz.U. 2019 r. poz. 539
Data ogłoszenia:2019-03-21
Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emeryturyniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
33K 1/18
Data wydania:2019-01-17
Dz.U. 2019 r. poz. 131
Data ogłoszenia:2019-01-23
Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
34P 19/17
Data wydania:2019-01-16
Dz.U. 2019 r. poz. 128
Data ogłoszenia:2019-01-22
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentówniezgodnyUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Niewykonane
35SK 6/16
Data wydania:2019-01-08
Dz.U. 2019 r. poz. 76
Data ogłoszenia:2019-01-15
Zasady, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanieniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
36P 133/15
Data wydania:2018-12-11
Dz.U. 2018 r. poz. 2377
Data ogłoszenia:2018-12-20
Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
37SK 19/16
Data wydania:2018-12-06
Dz.U. 2018 r. poz. 2302
Data ogłoszenia:2018-12-10
Naruszenie praw własności przemysłowejniezgodnyMinister Przedsiębiorczości i Technologii
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
38K 6/17
Data wydania:2018-12-05
Dz.U. 2018 r. poz. 2322
Data ogłoszenia:2018-12-12
Prawo o ruchu drogowymniezgodnyMinister Infrastruktury
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
39SK 10/17
Data wydania:2018-12-04
Dz.U. 2018 r. poz. 2314
Data ogłoszenia:2018-12-11
Prawo o notariacieniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
40Kp 1/18
Data wydania:2018-11-14
M.P 2018 r. poz. 1103
Data ogłoszenia:2018-11-16
Ubezpieczenia społeczneniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych