Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2020-07-22
K 4/19

SygnaturaK 4/19
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2020-07-22
TytułWejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe)
PublikatorDz.U. 2020 r. poz. 1336
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) w zakresie, w jakim wprowadził z mocą wsteczną art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą nieretroaktywności prawa (zasadą lex retro non agit ).

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą po upływie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1276Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Środowiska
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji
GENERUJ RAPORT

Powrót