Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2021-04-15
K 20/20

SygnaturaK 20/20
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2021-04-15
TytułPełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcy
PublikatorDz.U. 2021 r. poz. 696
Data ogłoszenia sentencji2021-04-15
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627) jest niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis wymieniony w części I traci moc obowiązującą po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2021-08-02
GENERUJ RAPORT

Powrót