Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 411 | Wyświetlana strona 2 z 21
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
21K 58/07
Data wydania:2010-10-26
Dz.U. 2010 r. Nr 205 poz. 1363
Data ogłoszenia:2010-11-03
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikówniezgodnyMiędzyresortowy Zespół do Spaw Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Wykonane
22P 34/08
Data wydania:2010-10-29
Dz.U. 2010 r. Nr 207 poz. 1373
Data ogłoszenia:2010-11-04
Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenieniezgodnyMinister Infrastruktury i Budownictwa
Wykonane
23K 19/06
Data wydania:2010-11-04
Dz.U. 2010 r. Nr 215 poz. 1418
Data ogłoszenia:2010-11-16
Eksmisja i prawo do lokalu socjalnegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
24K 13/07
Data wydania:2010-11-09
Dz.U. 2010 r. Nr 217 poz. 1435
Data ogłoszenia:2010-11-19
Postępowanie zabezpieczające w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
25P 29/09
Data wydania:2010-11-18
Dz.U. 2010 r. Nr 225 poz. 1474
Data ogłoszenia:2010-11-30
Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczneniezgodny
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Minister Sprawiedliwości
Wykonane
26P 28/08
Data wydania:2010-11-22
Dz.U. 2010 r. Nr 229 poz. 1503
Data ogłoszenia:2010-12-06
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Częściowo wykonane
27K 41/07
Data wydania:2010-12-01
Dz.U. 2010 r. Nr 235 poz. 1551
Data ogłoszenia:2010-12-13
Zasady publikacji odpowiedzi lub sprostowania oraz sankcji karnej za odmowę publikacjiniezgodnyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wykonane
28K 34/97
Data wydania:1998-06-03
Dz.U. 1999 r. Nr 1 poz. 6
Data ogłoszenia:1998-06-03
W sprawie ustawy o związkach zawodowych; przejęcie majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków.niezgodnyMinister Skarbu Państwa
Wykonane
29K 33/98
Data wydania:1999-04-26
Dz.U. 1999 r. Nr 86 poz. 963
Data ogłoszenia:1999-10-22
Zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie w celach zarobkowych przewozu osób w Polsce.niezgodnyMinister Infrastruktury i Budownictwa
Częściowo wykonane
30K 22/99
Data wydania:1999-12-21
Dz.U. 1999 r. Nr 106 poz. 1216
Data ogłoszenia:1999-12-24
Przepisy prawa o ruchu drogowym, zmieniające warunki, jakie musi spełniać osoba wykonująca czynności instruktora nauki jazdy niezgodnyMinister Infrastruktury i Budownictwa
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
31SK 13/08
Data wydania:2011-03-22
Dz.U. 2011 r. Nr 72 poz. 389
Data ogłoszenia:2011-04-05
Zasady zwrotu świadkom kosztów dojazduniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
32K 4/07
Data wydania:2008-03-26
Dz.U. 2008 r. Nr 57 poz. 348
Data ogłoszenia:2008-04-04
Uprawnienia samorządu notarialnegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
33SK 77/06
Data wydania:2008-04-01
Dz.U. 2008 r. Nr 59 poz. 367
Data ogłoszenia:2008-04-09
Działanie władzy publicznej (wynagrodzenie za szkodę)niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
34K 6/05
Data wydania:2008-04-03
Dz.U. 2008 r. Nr 59 poz. 369
Data ogłoszenia:2008-04-09
Zwrot wywłaszczonej nieruchomościniezgodnyMinister Infrastruktury i Budownictwa
Wykonane
35SK 43/05
Data wydania:2008-05-12
Dz.U. 2008 r. Nr 90 poz. 560
Data ogłoszenia:2008-05-26
Ograniczenie wolności słowaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
36SK 25/07
Data wydania:2008-05-26
Dz.U. 2008 r. Nr 96 poz. 620
Data ogłoszenia:2008-06-05
Brak granic czasowych umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw.niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
37K 42/07
Data wydania:2008-06-03
Dz.U. 2008 r. Nr 100 poz. 648
Data ogłoszenia:2008-06-11
Zasady udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
38K 40/07
Data wydania:2008-04-16
Dz.U. 2008 r. Nr 72 poz. 427
Data ogłoszenia:2008-04-29
Kompetencje Krajowej Rady SądownictwaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
39SK 16/07
Data wydania:2008-04-23
M.P 2008 r. Nr 38 poz. 342
Data ogłoszenia:2008-05-13
Zasady etyki lekarskiejniezgodnyMinister Zdrowia
Wykonane
40P 7/09
Data wydania:2011-03-15
Dz.U. 2011 r. Nr 72 poz. 388
Data ogłoszenia:2011-04-05
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych bankuniezgodnyMinister Finansów
Wykonane