Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 396 | Wyświetlana strona 3 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
41SK 21/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 861
Data ogłoszenia:2019-05-10
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntuniezgodnyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
42SK 13/16
Data wydania:2019-04-03
Dz.U. 2019 r. poz. 674
Data ogłoszenia:2019-04-10
Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dzieckaniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
43K 12/18
Data wydania:2019-03-25
Dz.U. 2019 r. poz. 609
Data ogłoszenia:2019-04-01
Odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
44K 18/17
Data wydania:2019-03-06
Dz.U. 2019 r. poz. 525
Data ogłoszenia:2019-03-20
Dochody jednostek samorządu terytorialnegoniezgodnyMinister Finansów
Wykonane
45P 20/16
Data wydania:2019-03-06
Dz.U. 2019 r. poz. 539
Data ogłoszenia:2019-03-21
Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emeryturyniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
46K 1/18
Data wydania:2019-01-17
Dz.U. 2019 r. poz. 131
Data ogłoszenia:2019-01-23
Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
47P 19/17
Data wydania:2019-01-16
Dz.U. 2019 r. poz. 128
Data ogłoszenia:2019-01-22
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentówniezgodnyUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Niewykonane
48SK 6/16
Data wydania:2019-01-08
Dz.U. 2019 r. poz. 76
Data ogłoszenia:2019-01-15
Zasady, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanieniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
49P 133/15
Data wydania:2018-12-11
Dz.U. 2018 r. poz. 2377
Data ogłoszenia:2018-12-20
Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
50SK 19/16
Data wydania:2018-12-06
Dz.U. 2018 r. poz. 2302
Data ogłoszenia:2018-12-10
Naruszenie praw własności przemysłowejniezgodnyMinister Przedsiębiorczości i Technologii
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
51K 6/17
Data wydania:2018-12-05
Dz.U. 2018 r. poz. 2322
Data ogłoszenia:2018-12-12
Prawo o ruchu drogowymniezgodnyMinister Infrastruktury
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
52SK 10/17
Data wydania:2018-12-04
Dz.U. 2018 r. poz. 2314
Data ogłoszenia:2018-12-11
Prawo o notariacieniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
53Kp 1/18
Data wydania:2018-11-14
M.P 2018 r. poz. 1103
Data ogłoszenia:2018-11-16
Ubezpieczenia społeczneniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
54K 7/15
Data wydania:2018-10-30
Dz.U. 2018 r. poz. 2102
Data ogłoszenia:2018-11-06
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zasady obliczanianiezgodnyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wykonane
55SK 5/16
Data wydania:2018-10-03
Dz.U. 2018 r. poz. 1937
Data ogłoszenia:2018-10-09
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o pozbawieniu statusu strony procesowejniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
56K 9/17
Data wydania:2018-07-17
Dz.U. 2018 r. poz. 1387
Data ogłoszenia:2018-07-19
Wykładnia pojęć konstytucyjnych dokonywana przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej oraz akt łaski jako negatywna przesłanka powodująca niedopuszczalność prowadzenia: postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub postępowania karnego wykonawczegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
57SK 4/17
Data wydania:2018-06-28
Dz.U. 2018 r. poz. 1308
Data ogłoszenia:2018-07-06
Stawki wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
58SK 19/17
Data wydania:2018-06-19
Dz.U. 2018 r. poz. 1241
Data ogłoszenia:2018-06-27
Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
59SK 34/14
Data wydania:2018-06-19
Dz.U. 2018 r. poz. 1230
Data ogłoszenia:2018-09-19
Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; zasady wypłaty przez spółdzielnię wartości rynkowej tego lokalu osobie uprawnionej niezgodnyMinister Inwestycji i Rozwoju
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
60K 53/16
Data wydania:2018-06-06
Dz.U. 2018 r. poz. 1149
Data ogłoszenia:2018-06-14
Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnychniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane