Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 411 | Wyświetlana strona 3 z 21
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
41P 13/18
Data wydania:2019-12-11
Dz.U. 2019 r. poz. 2421
Data ogłoszenia:2019-12-17
Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
42P 9/18
Data wydania:2019-11-26
Dz.U. 2019 r. poz. 2355
Data ogłoszenia:2019-12-04
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
43K 4/17
Data wydania:2019-11-20
Dz.U. 2019 r. poz. 2331
Data ogłoszenia:2019-11-28
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejniezgodnyMinister Zdrowia
Niewykonane
44P 1/18
Data wydania:2019-10-30
Dz.U. 2019 r. poz. 2196
Data ogłoszenia:2019-11-13
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE niezgodny
  • Minister Sprawiedliwości
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
45SK 31/16
Data wydania:2019-09-25
Dz.U. 2019 r. poz. 1915
Data ogłoszenia:2019-10-09
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
46Kp 2/18
Data wydania:2019-07-17
M.P 2019 r. poz. 713
Data ogłoszenia:2019-07-25
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisanianiezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
47SK 14/18
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1349
Data ogłoszenia:2019-07-19
Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
48SK 16/17
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1346
Data ogłoszenia:2019-07-18
Podatek akcyzowyniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
49K 16/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1238
Data ogłoszenia:2019-07-04
Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
50K 8/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1255
Data ogłoszenia:2019-07-08
Kodeks postępowania karnegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
51SK 2/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1257
Data ogłoszenia:2019-07-08
Ustawowe wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób uprawnionych do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawnąniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
52P 20/17
Data wydania:2019-06-11
Dz.U. 2019 r. poz. 1135
Data ogłoszenia:2019-06-18
Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolnościniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
53SK 22/16
Data wydania:2019-05-22
Dz.U. 2019 r. poz. 1009
Data ogłoszenia:2019-05-30
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznejniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
54K 45/16
Data wydania:2019-05-08
Dz.U. 2019 r. poz. 897
Data ogłoszenia:2019-05-14
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckichniezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
55K 14/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 858
Data ogłoszenia:2019-05-09
Kara łącznaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
56SK 21/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 861
Data ogłoszenia:2019-05-10
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntuniezgodnyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Niewykonane / podjęto prace legislacyjne
57SK 13/16
Data wydania:2019-04-03
Dz.U. 2019 r. poz. 674
Data ogłoszenia:2019-04-10
Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dzieckaniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
58K 12/18
Data wydania:2019-03-25
Dz.U. 2019 r. poz. 609
Data ogłoszenia:2019-04-01
Odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
59K 18/17
Data wydania:2019-03-06
Dz.U. 2019 r. poz. 525
Data ogłoszenia:2019-03-20
Dochody jednostek samorządu terytorialnegoniezgodnyMinister Finansów
Wykonane
60P 20/16
Data wydania:2019-03-06
Dz.U. 2019 r. poz. 539
Data ogłoszenia:2019-03-21
Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emeryturyniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane