Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-10-02
U 1/12

SygnaturaU 1/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-10-02
TytułStosowanie w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich systemu kar i nagród
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1114
Data ogłoszenia sentencji2012-10-09
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

§ 65, § 66, § 70-74, § 90, § 91 i § 93-95 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359, z późn. zm.) są niezgodne z art. 95 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy rozporządzenia powołane w sentencji, tracą moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 10.10.2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2001 r. Nr 124 poz. 1359Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Projekt przygotowany przez RCL - Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy - 1130).

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót