Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-10-23
SK 11/12

SygnaturaSK 11/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-10-23
TytułZasady ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1195
Data ogłoszenia sentencji2012-10-30
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.) w zakresie, w jakim uzależnia prawo do rekompensaty od zamieszkiwania 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zaskarżony przepis traci moc obowiązującą z upływem 18 miesiecy od dnia ogłoszeia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z upływem dnia 30 kwietnia 2014 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1418Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Skarbu Państwa
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

12 lutego 2014 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 195, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekomopensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa weszła w życie z dniem 27 lutego 2014 r. Została objęta tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r., poz. 1090 z wyjątkiem art. 2.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-08-26
GENERUJ RAPORT

Powrót