Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-11-06
K 21/11

SygnaturaK 21/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-11-06
TytułPrawo łowieckie
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1281
Data ogłoszenia sentencji2012-11-21
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 34 pkt 6 w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2, 3 i 11 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 33 ust. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa członka Polskiego Związku Łowieckiego, wobec którego zastosowano sankcję dyscyplinarną inną niż utrata członkostwa w Związku lub w kole łowieckim, gdy przewinienie i orzeczona za nie sankcja nie mają wyłącznie charakteru wewnątrzorganizacyjnego, do wniesienia odwołania do sądu, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Powyższe regulacje utraciły moc obowiązującą z chwilą ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 21 listopada 2012 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Środowiska
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

I) Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1155). 

20 lutego 2014 r. została ogłoszona ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, mająca na celu wykonanie niniejszego wyroku. Ustawa weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2014 r.

II) Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1534). Projekt został odrzucony 10 października 2013 r. (druk nr 1821).

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-08-26
GENERUJ RAPORT

Powrót