Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-11-27
U 4/12

SygnaturaU 4/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-11-27
TytułZasady uboju zwierząt (ubój rytualny)
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1365
Data ogłoszenia sentencji2012-12-06
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 34 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), a przez to z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, traci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2012 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2004 r. Nr 205 poz. 2102Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

1. W dniu 28 grudnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do Komisji Europejskiej pismo informujące, że od 1 stycznia 2013 r. - w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania - w Polsce obowiązywać będzie zakaz uboju zwierząt w rzeźni bez ogłuszania. Żródło: Następstwa orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie sądów, piśmiennictwie prawniczym i działalności prawodawczej. Informacja okresowa 3 (32) / 2013.

2. Podjęto prace legislacyjne mające na celu, zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego, rozstrzygnięcie co do dopuszczalności albo co do zakazu uboju rytualnego od 1 stycznia 2013 r. W dniu 12 lipca 2013 r. podczas III czytania w Sejmie odrzucono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk sejmowy - 1370).

3. Niezależnie od powyższego, w Rządowy Centrum Legislacji trwają kompleksowe prace nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt (założenia do tej ustawy zostały przyjęte przez RM w dniu 14 sierpnia 2012 r.), polegające na odpowiednim dostosowaniu prawa polskiego do rozporządzenia Rady nr 1099/2009. Obecnie procedowany jest projekt ustawy.

 

Data aktualizacji2015-11-18
GENERUJ RAPORT

Powrót