Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-06-01
U 3/17

SygnaturaU 3/17
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-06-01
TytułUtworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka.
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 1134
Data ogłoszenia sentencji2017-06-12
Ocena konstytucyjnościniezgodny
SentencjaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz. U. poz. 2312) jest niezgodne z: a) art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730).
Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Rozporządzenie utraciło moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2312Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczenia
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2017-08-02
GENERUJ RAPORT

Powrót