Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2000-07-10
SK 12/99

SygnaturaSK 12/99
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2000-07-10
TytułNiekonstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych
PublikatorDz.U. 2000 r. Nr 55 poz. 665
Data ogłoszenia sentencji2000-07-17
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia “sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.         

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

 Art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 17.07.2000 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót