Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2008-12-15
P 57/07

SygnaturaP 57/07
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2008-12-15
TytułZasady wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie wniosku
PublikatorDz.U. 2008 r. Nr 229 poz. 1539
Data ogłoszenia sentencji2008-12-29
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 29.12.2008 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Administracji i Cyfryzacji
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Inicjatywa Senatu

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-08
GENERUJ RAPORT

Powrót