Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2014-11-04
U 4/14

SygnaturaU 4/14
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2014-11-04
TytułOgraniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju
PublikatorDz.U. 2014 r. poz. 1567
Data ogłoszenia sentencji2014-11-13
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm), w części zawierającej zdanie: „Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: «Dotyczy także niepełnosprawnych»”, jest niezgodny z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Ww. przepis w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia, traci moc obowiązującą z upływem 30 czerwca 2015 r. 

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2003 r. Nr 220 poz. 2181Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczenia
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Minister Infrastruktury i Budownictwa
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2016-03-08
GENERUJ RAPORT

Powrót