Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

 • Data aktu prawnego: 1999-05-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2000-03-20

  z wyjątkiem przepisu art. 54, który wszedł w życie z dniem 4 lipca 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 49
 • Dz.U. 2024 r. poz. 503 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji oraz posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2439 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1475 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1316 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z posiadaniem broni
 • Dz.U. 2023 r. poz. 643 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 364 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 315 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2440 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2292 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 489 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2194 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2178 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1112 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 104 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2176 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1592 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1562 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1377 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2019 r. poz. 233 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1981 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
 • Brak niezrealizowanych upoważnień