Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

 • Data aktu prawnego: 2008-07-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2008-08-15

  z wyjątkiem art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 26 ust. 3 oraz art. 51, które weszły w życie z dniem 1 maja 2012 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2005 r. Nr 228 poz. 1947 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne igórnicze (art. 49)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (art. 51)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 44 poz. 287 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 48)
  • Dz.U. 2007 r. Nr 75 poz. 493 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (art. 52)
  • Dz.U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 50)
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2015 r. poz. 311 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 875 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 759 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 175 poz. 1048 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 86 poz. 477 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień