Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

 • Data aktu prawnego: 1982-07-06
 • Data wejścia w życie aktu: 1982-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1964 r. Nr 6 poz. 40 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych. (art. 76)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1166
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2052 - (art. 7) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 66) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 75
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1673 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 7) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 6) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2115
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 7) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1467 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 - (art. 159) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 256) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2400 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1870
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1139 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 - (art. 100) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 55) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 233
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1255 - (art. 22) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1224 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1064 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 507
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1778 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 993 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 637
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2010 r. Nr 10 poz. 65
  • Dz.U. 2009 r. Nr 166 poz. 1317 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 37 poz. 286 - Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
  • Dz.U. 2009 r. Nr 26 poz. 156 - Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 99 poz. 664 - Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 85 poz. 571 - Dz.U. 2007 r. Nr 85 poz. 571
  • Dz.U. 2007 r. Nr 80 poz. 540 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 25 poz. 162 - Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 31) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
  • Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1522 - Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1522
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 147) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz. 1592 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1417 - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1361 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2067 - Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
  • Dz.U. 2004 r. Nr 62 poz. 577 - Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących znielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 34 poz. 303 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt P 21/02
  • Dz.U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 - (art. 142) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1069 - (atr. 46) Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej wRzeczypospolitej Polskiej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 123 poz. 1059
  • Dz.U. 2002 r. Nr 78 poz. 717 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 160) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1070 - (art. 182) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 - (art. 599) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 545 - Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych
  • Dz.U. 1999 r. Nr 83 poz. 931 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 75 poz. 853 - Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 75 poz. 471 - Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 33 poz. 175 - Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 19 poz. 145
  Liczba aktów wykonawczych: 33
 • Dz.U. 2021 r. poz. 487 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2273 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2457 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską
 • Dz.U. 2019 r. poz. 68 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 265 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 84 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1898 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2078 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1715 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1429 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 146 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 116 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 100 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 95 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1805 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1804 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1234 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1193 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 360 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski
 • Dz.U. 2014 r. poz. 187 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim
 • Brak niezrealizowanych upoważnień