Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203

Data ogłoszenia: 2004-05-24

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2004-04-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1996 r. Nr 90 poz. 405 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1255 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 54 poz. 654 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 86 poz. 959 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 67 poz. 679 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Dz.U. 2001 r. Nr 71 poz. 733 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Dz.U. 2001 r. Nr 123 poz. 1353 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Dz.U. 2002 r. Nr 21 poz. 205 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2002 r. Nr 42 poz. 368 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2002 r. Nr 110 poz. 968 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2055 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 0państwowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1505 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2003 r. Nr 179 poz. 1750 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  • Dz.U. 2003 r. Nr 210 poz. 2036 Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Hasła:

 • Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 143 - (art. 7) Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2008 r. Nr 51 poz. 299 - Dz.U. 2008 r. Nr 51 poz. 299
 • Dz.U. 2005 r. Nr 33 poz. 290 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2004 r. Nr 254 poz. 2533 - (art. 3) Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2004 r. Nr 151 poz. 1596 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień