Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2003-11-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-09-22
 • Data uchylenia: 2007-12-31
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1990 r. Nr 32 poz. 191 Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (art. 3)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 46 poz. 543 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Dz.U. 2000 r. Nr 56 poz. 679 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  • Dz.U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 5)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
  • Dz.U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Dz.U. 2001 r. Nr 4 poz. 24 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (art. 8)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień