Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

 • Data wejścia w życie aktu: 1993-07-05
 • Data uchylenia: 2004-05-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 874 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego iowolontariacie
 • Dz.U. 2003 r. Nr 84 poz. 774 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych igrach na automatach oraz ozmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2003 r. Nr 7 poz. 79 - Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 213 poz. 1800 - (art. 60) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
 • Dz.U. 2001 r. Nr 106 poz. 1150 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • Dz.U. 2001 r. Nr 63 poz. 639 - (art. 41) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 65) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 - (art. 321) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • Dz.U. 1997 r. Nr 123 poz. 776 - (art. 59) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Dz.U. 1995 r. Nr 142 poz. 702 - (art. 19) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Dz.U. 1993 r. Nr 28 poz. 127 - Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 1999 r. Nr 105 poz. 1197 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego
 • Dz.U. 1998 r. Nr 157 poz. 1035 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień