Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241

Data ogłoszenia: 2009-09-24

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Hasła:

 • Dz.U. 2014 r. poz. 1457 - (art. 3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1548 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1456 - (art. 9) Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
 • Dz.U. 2012 r. poz. 986 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2011 r. Nr 197 poz. 1170 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2011 r. Nr 178 poz. 1061 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 171 poz. 1016 - (art. 58) Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2010 r. Nr 238 poz. 1578 - (art. 31) Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 226 poz. 1475 - (art. 6) Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Dz.U. 2010 r. Nr 161 poz. 1078 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 152 poz. 1020 - (art. 3) Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2010 r. Nr 108 poz. 685 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy -- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 96 poz. 620 - (art. 31) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
 • Dz.U. 2009 r. Nr 219 poz. 1706 - (art. 19) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2011 r. Nr 256 poz. 1535 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • M.P. 2011 r. Nr 29 poz. 324 -  Uchwała Rady Ministrów nr 36 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011—2014
 • Dz.U. 2010 r. Nr 181 poz. 1217 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej
 • M.P. 2010 r. Nr 57 poz. 773 -  Uchwała Rady Ministrów nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010—2013
 • Brak niezrealizowanych upoważnień