Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 • Data aktu prawnego: 1985-03-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1985-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 81
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1061 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1263 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1608 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1076 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1077 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1153 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1154 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1249 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1250 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 802 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
 • Dz.U. 2015 r. poz. 941 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1030 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1406 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1489 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1488 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1845 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 957 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1264 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1552 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1553 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 40 ust.7

  Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24ma ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3, do ministra właściwego do spraw transportu

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  4) kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego

   

   

   

   

  [Szczegóły]