Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

 • Data aktu prawnego: 2013-03-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2013-04-27

  z wyjątkiem:
  1) przepisów art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40, które weszły w życie z dniem 26 listopada 2013 r.;
  2) przepisów:
  a) art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1–4, art. 49–53, art. 55, art. 56, art. 57 ust. 1–8, art. 60–62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35–37,
  b) art. 77:
  – pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3,
  – pkt 3,
  – pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2,
  – pkt 7,
  – pkt 9:
  – – lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c,
  – – lit. c,
  – pkt 11:
  – – lit. a tiret pierwsze,
  – – lit. c,
  – pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31
  – które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 23
 • M.P. 2013 r. poz. 536 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
 • Dz.U. 2013 r. poz. 505 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
 • Dz.U. 2013 r. poz. 504 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień