Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Data aktu prawnego: 1991-07-26
 • Data wejścia w życie aktu: 1992-01-01

  z wyjątkiem art. 46, 47, 50 i 51, które weszły w życie z dniem 10 września 1991 r. z mocą od dnia 1 lipca 1991 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 863 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2024 r. poz. 859 - (art. 10) Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
  • Dz.U. 2024 r. poz. 858 - (art. 59) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”
  • Dz.U. 2024 r. poz. 854 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2024 r. poz. 232 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 226
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 3 pkt 24 i art. 6) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 30) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1787 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 2 i art. 41 pkt 1) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1705 - (art. 2 i art. 11) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1675 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1667 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1617 - (art. 3) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1523 - (art. 38) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 36) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1414 - (art. 1 pkt 1) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1407 - (art. 15) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1130 - (art. 19) Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1114 - (art. 23) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 4 i art. 13 pkt 1) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 - (art. 18 pkt 1) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 658 - (art. 13) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
  • Dz.U. 2023 r. poz. 641 - (art. 7) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 605 - (art. 80) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
  • Dz.U. 2023 r. poz. 326 - (art. 132) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 185 - (art. 4) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 28 - (art. 31) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2745 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 35) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2647
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2463 - (art. 27) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2433 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 - (art. 5, art. 15 pkt 1) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2127 - (art. 41) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2014 - (art. 23) Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 - (art. 40) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1846 - (art. 17) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 - (art. 9) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1561 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1512 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1459 - (art. 55) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1358 - (art. 15) Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 5) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1265 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 96) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 872 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 830 - (art. 3) Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 709) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2022 r. poz. 646 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 - (art. 74) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Dz.U. 2022 r. poz. 558 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
  • Dz.U. 2022 r. poz. 501 - (art. 29) Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 138 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 64 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 24 - (art. 45) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1 - (art. 8) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2490 - (art. 37) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2430 - (art. 14) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2427 - (art. 7, art. 9 pkt 1) Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2376 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 - (art. 4) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2270 - (art. 40) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2269 - (art. 3) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2232 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2133 - (art. 12) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2071 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1981 - (art. 4) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1834 - (art. 3) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1574 - (art. 2) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1551 - (art. 52) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1243 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1163 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1128
  • Dz.U. 2021 r. poz. 868 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 794 - (art. 4) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 464 - (art. 62) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej
  • Dz.U. 2021 r. poz. 255 - (art. 51) Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 71) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2255 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2127 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2123 - (art. 1 i 8) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2122 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1565 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1492 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1428 - (art. 12) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjali-stycznych Republik Radzieckich
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1291 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1426
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1262 - (art. 40) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1106 - (art. 4) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 30) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1068 - (art. 14) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1065 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 19) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 4) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 15 pkt 4, art. 16 pkt 4) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 7) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 183 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 179 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2473 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2200 - (art. 108) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2166 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 11) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1978 - (art. 2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1835 - (art. 1 i 2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1834 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 53) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 - (art. 4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1751 - (art. 6 pkt 1) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1726 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 5) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1649 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1622 - (art. 12) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 9) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1394 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1358 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1387
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1018 - (art. 2) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 3) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 303 - (art. 16) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 271 - (art. 2) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 29 - (art. 12) Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2529 - (art. 12) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2429 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2246 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 9) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 7) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2242 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 - (art. 114) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 1 i art. 17 pkt 1) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 - (art. 21) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2159 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2126 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2073 - (art. 22) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 5) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 19) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 68) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1552 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1540 - (art. 25) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1509
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1291 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1162 - (art. 35) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1076 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 912 - (art. 2) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 858 - (art. 2) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 24) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 - (art. 8) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 317 - (art. 51) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 262 i 346) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 6) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2494 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 200
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2203 - (art. 79) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2201 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2175 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2056 - (art. 2) Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1971 - (art. 12) Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1530 - (art. 34) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1448 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1428 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 218) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 859 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 648 - (art. 92) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
  • Dz.U. 2017 r. poz. 528 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2048 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 2032
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1961 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 19) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1933 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1926 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1860 - (art. 16) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1550 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1206 - (art. 16) Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1010 - (art.3) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 929 - (art. 16) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 823 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 780 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 5) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 - (art. 33) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • Dz.U. 2016 r. poz. 188 - (art. 11) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1992 - Ustawa z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1932 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1925 - (art. 24) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 443) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1784 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1767 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1688 - (art. 100) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1607 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1595 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1569 - (art. 118) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1333 - Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1322 - (art. 105) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1321 - Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1296 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1259 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1197 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - (art. 408) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 933 - Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2015 r. poz. 860 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 699 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 693 - (art. 18) Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 478 - (art. 178) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
  • Dz.U. 2015 r. poz. 251 - Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 73 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1863 - (art. 31) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1644 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1563 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1328 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1215 - (art. 19) Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1052 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13
  • Dz.U. 2014 r. poz. 915 - (art. 10) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
  • Dz.U. 2014 r. poz. 773 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 598 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 567 - (art. 13) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2014 r. poz. 312 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 223 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1717 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1387 - (art. 2) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1304 - (art. 27) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1287 - (art. 3) Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1036 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1027 - (art. 4 pkt 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 985 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09
  • Dz.U. 2013 r. poz. 888 - (art. 64) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1540 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 140) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1448 - (art. 2) Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1342 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1278 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 769 - (art. 16) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2012 r. poz. 596 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 362 - (art. 17) Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 361
  • Dz.U. 2012 r. poz. 440 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt K 27/08
  • Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1391 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1203 - (art. 39) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1202 - (art.2) Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 197 poz. 1170 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 178 poz. 1059 - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 168 poz. 1006 - (art.2) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 149 poz. 887 - (art. 209) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 131 poz. 764 - Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 120 poz. 690 - (art. 91) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
  • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Dz.U. 2011 r. Nr 102 poz. 585 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 84 poz. 455 - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 75 poz. 398 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 235 - (art. 65) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1725 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 226 poz. 1478 - Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2010 r. Nr 226 poz. 1475 - Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Dz.U. 2010 r. Nr 219 poz. 1442 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 96) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 149 poz. 996 - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 105 poz. 655 - Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 75 poz. 473 - Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz­nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 57 poz. 352 - Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2010 r. Nr 51 poz. 307
  • Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 146 - Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 201 poz. 1541 - Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2009 r. Nr 201 poz. 1540 - (art. 95) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 168 poz. 1323 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
  • Dz.U. 2009 r. Nr 161 poz. 1278 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 127 poz. 1052 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
  • Dz.U. 2009 r. Nr 125 poz. 1037 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 125 poz. 1035 - Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2009 r. Nr 115 poz. 964 - Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
  • Dz.U. 2009 r. Nr 97 poz. 800 - (art. 21) Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 91 poz. 741 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989
  • Dz.U. 2009 r. Nr 79 poz. 666 - (art. 105) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  • Dz.U. 2009 r. Nr 69 poz. 587 - Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 19 poz. 100 - (art. 20) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Dz.U. 2009 r. Nr 6 poz. 33 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 3 poz. 11 - (art. 140) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2008 r. Nr 228 poz. 1507 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitalowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 223 poz. 1459 - (art. 28) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • Dz.U. 2008 r. Nr 220 poz. 1432 - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 220 poz. 1431 - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 209 poz. 1316 - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 143 poz. 894 - Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 141 poz. 888 - (art.3) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 97 poz. 623 - Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2007 r. Nr 225 poz. 1673 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. sygn. akt SK 39/06
  • Dz.U. 2007 r. Nr 211 poz. 1549 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt K 18/06
  • Dz.U. 2007 r. Nr 192 poz. 1378 - (art. 35) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Dz.U. 2007 r. Nr 191 poz. 1367 - (art.12) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
  • Dz.U. 2007 r. Nr 191 poz. 1361 - Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2007 r. Nr 181 poz. 1288 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1243 - (art.4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 793 - (art.3) Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 791 - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 99 poz. 658 - Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2007 r. Nr 35 poz. 219 - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 249 poz. 1824 - (art. 14) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 226 poz. 1657 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06
  • Dz.U. 2006 r. Nr 217 poz. 1588 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 183 poz. 1354 - (art. 13) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
  • Dz.U. 2006 r. Nr 183 poz. 1353 - (art. 15) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 157 poz. 1119 - (art. 22) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 136 poz. 970 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05
  • Dz.U. 2006 r. Nr 107 poz. 723 - Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 156) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 46 poz. 328 - Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 183 poz. 1538 - (art. 188) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2005 r. Nr 180 poz. 1495 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 179 poz. 1484 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 177 poz. 1468 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1420 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1418 - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1366 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1365 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 155 poz. 1298 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1202 - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1199 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 102 poz. 852 - Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
  • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 757 - Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 - Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 85 poz. 725 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  • Dz.U. 2005 r. Nr 25 poz. 202 - (art. 55) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2004 r. Nr 281 poz. 2781 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 281 poz. 2779 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego
  • Dz.U. 2004 r. Nr 263 poz. 2619 - Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 204) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 162 poz. 1691 - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 123 poz. 1291 - (art. 48) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 120 poz. 1252 - (art. 14) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1207 - (art. 51) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1205 - (art. 42) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1203 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 109 poz. 1163 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt K 8/03
  • Dz.U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001 - (art. 129) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Dz.U. 2004 r. Nr 93 poz. 894 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 - (art. 139) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 - (art. 39) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 223 poz. 2217 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 202 poz. 1956 - Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 166 poz. 1608 - (art. 30) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 135 poz. 1268 - (art. 19) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 122 poz. 1143 - (art. 21) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 874 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego iowolontariacie
  • Dz.U. 2003 r. Nr 90 poz. 844 - (art. 18) Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Dz.U. 2003 r. Nr 84 poz. 774 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych igrach na automatach oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 595 - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  • Dz.U. 2003 r. Nr 45 poz. 391 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
  • Dz.U. 2003 r. Nr 7 poz. 79 - Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2058 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679 - (art. 14) Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Dz.U. 2002 r. Nr 181 poz. 1515 - Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz. 1384 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 0podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1182 - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 135 poz. 1146 - Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 89 poz. 804 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 168) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 19 poz. 199 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K.47/2001
  • Dz.U. 2001 r. Nr 134 poz. 1509 - Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz. 1370 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz. 1363 - Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1190 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze
  • Dz.U. 2001 r. Nr 106 poz. 1150 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2001 r. Nr 102 poz. 1117 - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 89 poz. 968 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 88 poz. 961 - Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 74 poz. 784 - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie
  • Dz.U. 2001 r. Nr 73 poz. 764 - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
  • Dz.U. 2001 r. Nr 52 poz. 539 - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie
  • Dz.U. 2001 r. Nr 8 poz. 64 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 4 poz. 27 - (art. 30) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1324 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Dz.U. 2000 r. Nr 117 poz. 1228 - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 104 poz. 1104 - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 70 poz. 816 - Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 60 poz. 703 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 270 - Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1993 r. Nr 90 poz. 416
 • Dz.U. 1991 r. Nr 80 poz. 350
Liczba aktów wykonawczych: 99
 • M.P. 2024 r. poz. 404 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2023 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2797 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2335 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1813 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • M.P. 2023 r. poz. 1478 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • M.P. 2023 r. poz. 1456 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024
 • M.P. 2023 r. poz. 1359 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1349 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1016 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • M.P. 2023 r. poz. 535 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 273 -  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2834 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2812 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2478 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2314 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1923 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1507 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • M.P. 2022 r. poz. 1260 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • M.P. 2022 r. poz. 1238 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023
 • Dz.U. 2022 r. poz. 815 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 22j ust.12

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 22j ust.12

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości wskaźników, o których mowa w ust. 11.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 22o

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 22a, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 22d ust. 1, kwoty określonej w art. 22g ust. 10 do obliczenia wartości początkowej spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 22g ust. 17, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 1 lit.a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego przekroczy 10%.

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24a ust.7

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać podatkowa księga przychodów i rozchodów, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24a ust.8 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

  2) podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia księgi, ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania na podstawie ust. 1e

  - uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku, lub narażonych na te nadużycia oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg i ewidencji.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]