Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Hasła:

  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 11) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 98 poz. 626 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego
  • Dz.U. 2009 r. Nr 206 poz. 1589 - (art. 7) Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy, ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 141 poz. 1149 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks karny
  • Dz.U. 1997 r. Nr 160 poz. 1083 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień