Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1964 r. Nr 43 poz. 296 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  • Dz.U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 60 poz. 636 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  • Dz.U. 2001 r. Nr 60 poz. 622 Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 9 poz. 85 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  • Dz.U. 2002 r. Nr 72 poz. 665 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1673 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1674 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
  • Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz. 515 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 60 poz. 535 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
  • Dz.U. 2004 r. Nr 8 poz. 66 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
  • Dz.U. 2004 r. Nr 8 poz. 67 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • Dz.U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień