Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Data aktu prawnego: 1982-10-26
 • Data wejścia w życie aktu: 1983-05-13
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 37
 • M.P. 2024 r. poz. 93 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2820 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1936 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • M.P. 2023 r. poz. 160 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2075 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • M.P. 2022 r. poz. 118 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1862 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 579 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
 • M.P. 2021 r. poz. 125 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • M.P. 2020 r. poz. 164 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • M.P. 2019 r. poz. 141 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2472 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2410 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
 • M.P. 2018 r. poz. 159 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2222 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2153 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
 • Dz.U. 2015 r. poz. 739 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1850 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 145 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
 • M.P. 2014 r. poz. 145 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
 • Brak niezrealizowanych upoważnień