Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1199

Data ogłoszenia: 2005-08-02

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2005-06-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-09-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112, pkt 113 oraz pkt 114, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
  2) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.;
  3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 3,pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96 lit. b, pkt 106, pkt 108,pkt 109 lit. b i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1—4, art. 10, art. 16 pkt 1 oraz art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
  4) art. 1 pkt 2—4, pkt 29, pkt 63, pkt 65—69, pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3, art. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14 oraz art. 16 pkt 2—4, które wchodzą w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.;
  5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 • Data uchylenia: 2007-05-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień