Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

 • Data aktu prawnego: 1995-10-26
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-12-28

  z wyjątkiem przepisów art. 35, 38 i 39, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 527
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1693 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1463 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1114 - (art. 24) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 790
  • Dz.U. 2023 r. poz. 185 - (art. 6) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2456 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1561 - (art. 4 i art. 28 pkt 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 807 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2224
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 3) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1243 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 - (art. 68) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 11 - (art. 7) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 2195
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1622 - (art. 13) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1309 - (art. 9) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2529 - (art. 13) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1540 - (art. 26) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1020
  • Dz.U. 2018 r. poz. 756 - (art. 5) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1442 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 79
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 10) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 - (art. 35) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 2071
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1582 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1169 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 255
  • Dz.U. 2012 r. poz. 951 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 201 poz. 1180 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 65 poz. 545 - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 39 poz. 309 - Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1109 - (art. 23) Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”
  • Dz.U. 2006 r. Nr 251 poz. 1844 - (art. 23) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 220 poz. 1600 - Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 157 poz. 1119 - (art. 28) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2004 r. Nr 281 poz. 2783 - Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 213 poz. 2157 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 - (art. 307) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2004 r. Nr 141 poz. 1492 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 594 - (art. 13) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2058 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 216 poz. 1824 - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych 0przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ozmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1800 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 16 poz. 167 - Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
  • Dz.U. 2001 r. Nr 4 poz. 27 - (art. 32) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070
  • Dz.U. 2000 r. Nr 62 poz. 734 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów
  • Dz.U. 2000 r. Nr 50 poz. 581 - Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 550 - Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
  • Dz.U. 1999 r. Nr 108 poz. 1226 - Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1121 - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 70) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 140 poz. 939 - (art. 191) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  • Dz.U. 1997 r. Nr 115 poz. 741 - (art. 238) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Dz.U. 1997 r. Nr 103 poz. 651 - Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 80 poz. 507 - Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 156 poz. 775 - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
 • Dz.U. 1995 r. Nr 133 poz. 654
  Liczba aktów wykonawczych: 13
 • M.P. 2009 r. Nr 34 poz. 507 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2009 r.
 • M.P. 2010 r. Nr 42 poz. 608 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 766 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania
 • M.P. 2017 r. poz. 1061 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 1067 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 1112 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 1142 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 1151 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1161 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1267 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1555 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych oraz rozliczeń w przypadku przejęcia prowadzenia kasy mieszkaniowej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1581 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie informacji dotyczących stanu oszczędności zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych, wysokości udzielonych kredytów kontraktowych i terminowości ich spłaty oraz przychodów i kosztów banku z tytułu prowadzenia kas mieszkaniowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1720 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania
 • Brak niezrealizowanych upoważnień