Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Data aktu prawnego: 2005-07-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-03-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 84 i 85, które weszły w życie z dniem14 września 2006 r.;
  2) rozdziałów 5–7 oraz art. 72, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2016 r. poz. 355 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2010 r. Nr 83 poz. 539 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2009 r. Nr 190 poz. 1477 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 41 poz. 277 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa biorących udział w rozprawach sądowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 41 poz. 276 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2006 r. Nr 33 poz. 234 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • M.P. 2006 r. Nr 19 poz. 205 -  Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień