Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2013 r. poz. 262

Data ogłoszenia: 2013-02-25

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

 • Data aktu prawnego: 2001-09-18
 • Data uchylenia: 2016-10-07
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 14) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
  Liczba aktów wykonawczych: 8
 • Dz.U. 2013 r. poz. 411 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu
 • Dz.U. 2004 r. Nr 6 poz. 48 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za przechowywanie dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi
 • Dz.U. 2003 r. Nr 229 poz. 2282 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
 • Dz.U. 2002 r. Nr 128 poz. 1101 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym
 • Dz.U. 2002 r. Nr 128 poz. 1099 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru
 • Dz.U. 2002 r. Nr 128 poz. 1098 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym
 • Dz.U. 2002 r. Nr 128 poz. 1097 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym
 • Dz.U. 2002 r. Nr 128 poz. 1094 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień