Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2013 r. poz. 1717

Data ogłoszenia: 2013-12-31

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

 • Data aktu prawnego: 2013-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2014-02-01

  z wyjątkiem art. 1, art. 8, art. 11, art. 23, art. 29, art. 31 i art. 36, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1205 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
  • Dz.U. 2008 r. Nr 228 poz. 1507 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitalowych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 75 poz. 398 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (art. 10)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 361 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 290 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym. (art. 7)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 666 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 667 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 3)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 989 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 4)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (art. 6)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1442 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 5)

Hasła:

Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2014 r. poz. 753 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 140 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 117 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień