Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

 • Data aktu prawnego: 2009-08-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2009-10-31

  z wyjątkiem art. 148 ust. 1 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

Liczba aktów wykonawczych: 103
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1528 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1313 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 65 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 16 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2277 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1963 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1500 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1297 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1296 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1200 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1017 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 568 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
 • Dz.U. 2016 r. poz. 468 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 382 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
 • Dz.U. 2016 r. poz. 334 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 115 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 78 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 16 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2329 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2293 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień