Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 496

Data ogłoszenia: 2014-04-17

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1996 r. Nr 87 poz. 395 Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  • Dz.U. 1999 r. Nr 72 poz. 804 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. (art. 6)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 60 poz. 622 Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 91 poz. 741 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 (art. 8)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 400 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bedących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • Dz.U. 2013 r. poz. 743 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 4)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1440 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (art. 5)

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień