Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2014 r. poz. 587

Data ogłoszenia: 2014-05-09

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 264 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 2)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 613 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień