Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

 • Data aktu prawnego: 2014-03-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2014-07-18
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1991 r. Nr 66 poz. 287 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
  • Dz.U. 1994 r. Nr 73 poz. 323 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 26)
  • Dz.U. 1994 r. Nr 73 poz. 324 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 27)
  • Dz.U. 1995 r. Nr 97 poz. 479 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 97 poz. 480 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 29)
  • Dz.U. 1995 r. Nr 97 poz. 481 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 30)
  • Dz.U. 1995 r. Nr 97 poz. 482 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 251 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 32)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 252 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 33)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 253 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 34)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 41 poz. 254 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 35)
  • Dz.U. 1999 r. Nr 62 poz. 688 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 36)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 985 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
  • Dz.U. 2002 r. Nr 156 poz. 1301 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (art. 38)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Dz.U. 2013 r. poz. 482 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 23)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1169 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 24)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2014 r. poz. 833 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień