Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2007 r. Nr 235 poz. 1731

Data ogłoszenia: 2007-12-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji

 • Data aktu prawnego: 2007-12-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-12-18

  z tym że przepisy § 1 w zakresie, w jakim dotyczą osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy, weszły w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
  20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SISII) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4).

 • Data uchylenia: 2023-03-07

  (utraciło moc z dniem 7 marca 2023 r., stosownie do R. - Dz. U. 2023 r. poz. 427)

 • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Podstawa prawna:

Hasła:

 • Dz.U. 2013 r. poz. 425 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji