Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2006-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-12-26

  z wyjątkiem art. 38, 39 i 44–50, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 291
 • Dz.U. 2023 r. poz. 820 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2023 r. poz. 621 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2023 r. poz. 318 -  Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”
 • M.P. 2023 r. poz. 262 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 248 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 marca 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 134 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 stycznia 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 122 -  Komunikat Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”
 • M.P. 2023 r. poz. 55 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 53 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Niemcy/Brandenburgia–Polska 2021–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 26 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 grudnia 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027”
 • M.P. 2023 r. poz. 1 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2863 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2775 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2758 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2604 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2413 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2187 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1898 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1830 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1819 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 14ll ust.8 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia.

   

  [Szczegóły]
 • art. 14ll ust.8 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

  2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu

  - biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia

   

   

  [Szczegóły]