Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

 • Data aktu prawnego: 1933-03-28
 • Data wejścia w życie aktu: 1933-05-30
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2337
  • Dz.U. 2018 r. poz. 369 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 681
  • Dz.U. 2016 r. poz. 749 - Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 935 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2006 r. Nr 144 poz. 1041 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 175 poz. 1462 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1420 - (art. 29) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - (art. 29) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1990 r. Nr 34 poz. 198 - (art. 4 pkt 2) Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1959 r. Nr 11 poz. 62 - (art. 22) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Dz.U. 1933 r. Nr 39 poz. 311
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 1936 r. Nr 85 poz. 595 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień